Zöld gondolkodás

chili-logo-nem-atlatszo-1024x1022

Bérelhető elektromos járműveink

 

chili007

159-2016-cn-mesterfenyezo-kft

chili007_elektromos_jarmu

Minden személy felelős a saját CO2 kibocsátásért, mellyel növeli az ÜHG-k légköri mennyiségét, és végeredményben felgyorsítja a klímaváltozást, legyen szó direkt vagy indirekt kibocsátásról. Indirekt CO2 kibocsátás alatt értjük egy termék vagy szolgáltatás, igénybevételét.

Energia szükséges a termékek előállításához, szállításához valamint a használatuk után történő elhelyezéshez is.

A különféle termékek és szolgáltatások további, de másfajta üvegházgáz kibocsátást is okozhatnak. A környezetre gyakorolt hatásunk teljes körű megértése és azonosítása alapvető fontosságú lépés, hogy ezt a negatív hatást kezdetben csökkenteni, később minimalizálni és végső célként semlegesíteni tudjuk.

Az összes ÜHG direkt és indirekt össz-kibocsátását, mely egy személytől, szervezettől, egy rendezvénytől vagy terméktől származik, az adott személy, szervezet, rendezvény, termék karbon lábnyomának hívjuk. Egy adott szervezet karbon lábnyomának meghatározása lehet az első lépése a szervezet kibocsátás csökkentő programjának.

Miért számoljuk ki a karbon lábnyomunkat?

carbon-footprint-green

Általában két fő ok van:
– Figyelni akarunk a karbon lábnyomunkra, és időről időre csökkenteni akarjuk azt.
– Pontosan szeretnénk kommunikálni a karbon lábnyomunkat az érintett feleinknek.

A karbon lábnyom számolása a későbbi csökkentésének érdekében.
Egy szervezet karbon lábnyomának kiszámítása hasznos eszköz lehet a már meglévő energia és környezeti intézkedések kiegészítéséhez, vagy akár az egységesítéséhez is.
Ha a számításnál a csökkentési szándék a fő ok, akkor általában elegendő azonosítani a legfőbb kibocsátó forrásokat és számszerűsíteni a kibocsátást. Ez a folyamat egyértelmű és aránylag gyors.

A legfőbb kibocsátó források általában a gáz és elektromosság felhasználás és a ki- illetve beszállítás.
A kibocsátások számszerűsítése után a csökkentésre irányuló lehetőségeket tudunk megfogalmazni és fontossági sorrendbe állítani.

Azokra a területekre kell a hangsúlyt helyezni, ahol a legnagyobb megtakarítás érhető el.

Karbon lábnyom számítás a pontos kommunikálás érdekében

Mostanában egyre több és több szervezet számolja ki részletesen a karbon lábnyomát, hogy később nyilvánosságra hozzák azzal a céllal, hogy:
–  CSR vagy marketing célokra használják fel,
–  Megfeleljenek az érdekelt feleik igényének,
–  Azonosítsák azt a kibocsátást, melyet semlegesíteniük kell, hogy “karbon semlegesek” legyenek.

Ezen célok miatt egy bonyolultabb számítás szükséges, mely az összes olyan kibocsátást figyelembe veszi, amely az adott szervezet működéséből származik.

Az ilyen számítást érdemes egy független külső fél által tanúsíttatni.

A tanúsítás biztosítja, hogy a számítási módszert megfelelően használták és, hogy az eredmények a valóságnak megfelelőek. Az így készült auditált, hiteles jegyzőkönyv alkalmas csupán arra, hogy az abban foglalt értékeket kommunikálhassuk.

logo_face

A karbon semlegesítés eszköze:

Különbözö auditált zöld projekteknél megtakarított CO2 kibocsájtást igazoló, regiszteri nyilvántartásban lévő, minősített bizonylatokat nevezzük karbon kreditnek.

A karbon kreditek teljesen eladható pénzügyi instrumentumok és mértékegységük a tonnában kifejezett széndioxid ekvivalens (tonna CO2e). A karbon kreditek egy olyan utat jelentenek, amely magába foglalja a fenntartható fejlődést, a zöld technológiát, megújuló energiát, a technológiai transzfert és mindezen felül a személyes felelősségvállalását azoknak a tudósoknak, környezetvédőknek, közgazdászoknak és kormányoknak, akik egyetértenek abban, hogy alkalmazni kell a klímaváltozás elleni harcban.

Zöld megoldásokkal kapcsolatban keresse az Arttre Production Kft-t erre a szövegre kattintva!